Edifici d’habitatges dotacionals: 71 habitatges, 1 local i 18 places d’aparcament. Barcelona 2008

Colaboración. Autores: R. Sanabria + J.M. Casadevall

El solar que ens ocupa es troba en l’illa compresa entre els carrers de Tànger, d’Àlaba, de Sancho de Àvila i d’Àvila, en l’anomenat districte 22@BCN, en el districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona. Es troba en la confluència del carrer Tànger pel sud-oest amb el carrer d’Àlaba pel sud-est, en la cantonada d’una illa d’edificacions segons alineació de vials. El solar arrenca en aquesta cantonada i es desenvolupa tant al llarg del carrer de Tànger, dels números 40 al 42 –la cantonada és carrer de Tànger núm. 38b- com pel carrer d’Àlaba, núm. 132-138.

En la mitgera d’aquesta edificació veïna hi ha oberts dos patis d’il·luminació i ventilació d’unes estances. Des dels serveis tècnics del 22@bcn se’ns ha demanat de respectar i reproduir aquests patis dins del nostre solar, i, per tant, dins del nostre volum edificat.

(De la memoria del proyecto).